Pracoviště a O.T.A.

    V terapeutické metodě O.T.A. jsou proškolena a pracují s ní následující pracoviště:
(stránky jednotlivých pracovišť se po rozkliknutí otevřou v novém okně)

    V této metodě bylo proškoleno od roku 2013 osm nezávislých organizací, které přímo pracují s dětmi s PAS v ČR, v rozsahu 60 hodin teorie a 150 hodin přímé práce pod supervizí a kasuistickými zkouškami.

    V některých organizacích proběhly supervize dalších odborníků především ze zahraničí, kteří pracují behaviorálními technikami a dětmi různého věku. Terapeuti jezdí na stáže do zahraničí (v ČR nejsou další poskytovatelé intenzivní formy rehabilitace), školení v behaviorální terapii. Těmito organizacemi jsou:

Dětský stacionář Lydie, Slezská diakonie, Český Těšín (https://www.slezskadiakonie.cz)
Raná péče SALOME Bohumín, Slezská diakonie (https://www.slezskadiakonie.cz)
Raná péče Středisko Na Sioně, Kutná Hora (https://ranapece-kutnahora.webnode.cz/rana-pece-na-sione/)
Centrum Lira, z.ú., Liberec (dříve Raná péče Liberec) (https://www.centrumlira.cz/)
Centrum Lira, z.ú., pracoviště pro ambulantní programy v Hradci Králové (https://www.centrumlira.cz/)
Auticentrum, České Budějovice (https://www.auticentrum.cz/)
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. (https://www.ranapecezlin.cz/

Raná péče Středisko Světlo ve VrchlabíDiakonie ČCE (https://vrchlabi.diakonie.cz/)

Středisko rané péče Pardubice, (https://ranapece-pce.cz/) - jednotlivé rodinné systémy několikrát ročně pod přímou supervizí C)T)A)

 


Pracoviště obeznámená s metodou O.T.A.:


Rodinné Integrační Centrum Pardubice, Lentilka. (https://www.ric.cz/)
Raná péče APLA Jižní Čechy, Tábor (https://jc.apla.cz)
Raná péče Alfi, Ostrava – proškolena v rozsahu 50 h (https://www.alfi-ostrava.cz/rana-pece/)
Raná péče Soběslav – proškolena v rozsahu 50 h (https://www.imy-sdruzeni.cz/stredisko-rane-pece/)
Raná péče EDA, Praha (https://www.eda.cz/cz/co-delame/rana-pece)

 

Školení skupinových nácviků kooperace ve hře O.T.A. proběhlo ve Středisku rané péče EDUCO Zlín z.s.)