DIR Floortime: Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention 

    DIR Floortime: Developmental Individual Difference Relation-Based Intervention - model terapie využívající behaviorální techniky zaměřený na podporu vztahu. Podporuje rozvoj emočních a intelektuálních schopností, integruje individualitu dítěte, bere v úvahu senzorické a motorické charakteristiky dítěte. Doporučuje se 6 - 8 sezení/den, nejlépe doma nebo v místě, kde nemůže být dítě rušeno. Studium probíhá na ICDL (The Interdisciplinary Council on Development and Learning).

DIR Floortime je strukturovaný systém, který pomáhá rodičům a odborníků v rozvoji komplexního programu, který se zaměřuje na zlepšení fungování dítěte ve všech aspektech problému. Přitom tento program podporuje zdravý emocionální a duševní vývoj.

Využívá indukční přístup (zdola nahoru) k rozvoji, kdy si nejdříve položíme základy (základní funkce vývoje a chování), a teprve pak přecházíme na vyšší  úroveň .

Model DIR Floortime je vzor  vývoje dítěte, který je  založen  na využití  emocí a jejich vlivu na vnímání a rozvoj.