Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)

    ABA (Aplikovaná behaviorální analýza) je vědecká disciplína, která dala základy (techniky) k efektivnímu využití učení, mimo jiné i u dětí s autismem. Zaměřuje se na chování, jeho analýzu a jeho modelování. Efektivita terapií založených na Aplikované behaviorální analýze byla potvrzená a zdůvodněna vědecky (National Autism Center, 2009). (Keenan, Kerr a Dillenberger 2000). ABA je vědní disciplínou, kterou využívají různé behaviorální směry. 
 

    Ve světě se využívá v terapii dětí s PAS několik terapeutických metod a přístupů, které se často vzájemně kombinují. Často vychází z vědecké disciplíny aplikované behaviorální analýzy (ABA), což je forma behaviorálního přístupu, založená na analýze chování a následném modelování. Jde o metodu sledování chování jedinců, jeho analýzy a následné práce s tímto chováním. Prověřená je u jakéhokoliv lidského nebo zvířecího chování, dobře funguje také u dětí s autismem. Využívá propracovaný systém analýzy chování a následného výběru intervence ze škály několika technik, které kombinuje podle individuálních potřeb a záleží vždy na konkrétním terapeutovi nebo škole, co do své praxe zahrne. Kolik je ABA terapeutů, tolik bývá také rozdílných přístupů, protože techniky se dle individuálního výběru vzájemně různě kombinují. Jinými slovy nejde o přesný návod a postup práce, ale o využití behaviorální technik v různých kombinacích. Protože každé dítě s autismem je jiné a vymýšlí nové strategie jak uniknout požadavkům okolí. 

    Metoda je přísně indiviudální - terapie probíhá jeden terapeut na jedno dítě, které pobírá terapii v rozsahu 25 – 40 h týdně, obvyklá doba kdy dítě tuto terapii pobírá je 2-5 let, někdy ale mnohem déle. Z toho vyplývá celosvětový trend nedostatku terapeutů a významným problémem je neustálý převis poptávky. Tato úskalí se nadaří řešit ani v zemích kde je již mhoho let velký počet ABA terapeutů.

    V naší republice, kde dosud není žádný certifikovaný ABA terapeut (je zde jediný ABA terapeut s nejnižší certifikací RBT, která mu ale neumožňuje pracovat samostatně - více informací na oficiálním webu certifikační autority Behavior Analyst Certification Board bacb.com), se proto v nejbližších pěti až šesti letech pravděpodobně situace výrazně nezmění. Protože teprve v těchto dnech se začínají proškolovat první terapeuti v zahraničí (z prvních pěti lidí, které vybrala Česká odborná společnost pro ABA pro studium aplikované behaviorální analýzy na univerzitě v Belfastu už zůstali jen tři a to se jedná zatím pouze o teoretickou přípravu) a bude třeba mnoho tisíc hodin praxe pod supervizí než budou smět pomáhat našim dětem a rodinám. Možnost supervizí je ovšem minimální. Účastníci kurzu na MU v Brně "Úvod do aplikované behaviorální analýzy" (40ti hodinového přirprvaného kurzu - behaviorální technik RBTTM) byli hned v úvodu obeznámeni s faktem, že kapacita supervizorů je v současnosti naplněna a v dohledné době tomu nebude jinak. Tito účastníci nebudou mít tedy možnost pracovat s našimi dětmi, protože necertifikovaný terapeut bez supervizního dohledu nemůže samostatně vést terapii. Lepší situace je na Slovensku a především v Polsku, kde něktěří naši rodiče vyhledali pomoc.