Služby

V C)T)A) je využívána terapeutická metoda O.T.A.

O.T.A. je terapeutická metoda vyvinutá Mgr. Romanou Straussovou, Ph.D., a rozvíjena v C)T)A). Zahrnuje terapeutickou práci s dítětem s důrazem na generalizaci nabytých dovedností do...

O.T.A. - Terapie dítěte a celého rodinného systému, základní diagnostika

Tříhodinový blok zaměřený na komplexní diagnostiku dítěte s poruchou autistického spektra potřebnou k nastavení individuálního plánu rozvoje přizpůsobeného úrovni dítěte a aktuálním možnostem celého...

Videotrénink pozitivních interakcí VTI (VIG)

Videotrénink interakcí je krátkodobá, ale velmi efektivní metoda nápravy problémového chování dítěte (v našem případě dítěte s PAS). Využívá vyhledávání a následného posilování pozitivních interakcí...

Poradenské a terapeutické konzultace pro rodiče

Nabízíme podporu a provázení rodičům dětí s PAS v jejich náročné situaci – poradenské a terapeutické konzultace. Na konzultace mohou přijít s tématy, která si sami zvolí, domluvit si...

O.T.A. - Intenzivní terapie

Intenzivní terapie je zaměřena na práci s úzkostí a minimalizaci problémového chování (vycházky, pracovní chování, podřízení se vůli druhého), komunikaci, nácvik hry, imitace, pracovního chování a...

O.T.A. - Dvouhodinová komunikační terapie

Intenzivní individuální práce s dítětem na rozvoji stávající úrovně komunikačních dovedností v rámci jednoduchých aktivit. Zahrnuje orofaciální masáž, imitační trénink, trénink rozumění...

O.T.A. - Individuální krátkodobá terapie

Individuální terapie O.T.A, délce 45 a 90 minut se zaměřuje na rozvoj pozornosti a schopnosti recipročních odpovědí dítěte. Preferuje rozvoj imitace a komunikačních dovedností dítěte. Pracuje s...

Logopedie

Práce klinického logopeda. Cena: viz CENÍK Mgr. Romana Straussová je akreditovaným lektorem celoživotního vzdělávání a atestační přípravy klinických logopedů v ČR  (Asociace klinických...

O.T.A. - Pobytové kurzy pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra

Pobytové kurzy pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra pořádáme několikrát ročně. Součástí kurzů je intenzivní práce s dětmi v podobě nácviků komunikace, hry, práce u stolečku, procházky,...

Individuální nácviky

Individuální nácviky o délce 45 minut se zaměřují na rozvoj specifických dovedností dítěte, přičemž podstatná je zóna nejbližšího vývoje dítěte. Podle úrovně dítěte se terapeut zaměřuje na rozvoj...

O.T.A. - Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností

Nácviky kooperace ve hře za využití verbální komunikace v kontextu sociálních situací jsou určeny dětem s poruchou autistického spektra, jež disponují alespoň minimální aktivní slovní zásobou....

O.T.A. - Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

Nácviky ve dvojicích probíhají zpravidla bez účasti rodičů a trvají 45 minut (15 minut - rozbor videí s dítětem za přítomnosti rodiče, 30 minut samotný nácvik - bez přítomnosti rodiče). Nácvik je...

O.T.A. - Tábory pro děti s poruchou autistického spektra a jejich sourozence

Letní tábory probíhají bez rodičů, každodenně probíhá intenzivní terapeutický program pro děti: výtvarná dílna, bojová hra, nácvik stravování, nácvik sociální interakce a hry, nácvik vycházky, nácvik...

Individuální konzultace s rodiči bez přítomnosti dítěte

Konzultace s rodiči probíhají  v Centru. Terapeut společně s rodiči vytváří návrh řešení problémového chování a rozvoje komunikace, nalézá možnosti práce s úzkostmi. Tato...

Návštěvy v rodinách

Při těchto návštěvách dochází k nastavení plánu práce přímo v rodině, provázení. Posouzení situace celého rodinného systému, zhodnocení situace. Zohlednění dítěte a určení zóny nejbližšího vývoje....

Návštěvy předškolních zařízení

Při těchto návštěvách jezdí terapeut přímo do předškolních zařízení, kde je vzděláváno dítě s poruchou autistického spektra. Terapeut konzultuje s pracovníky a rodiči nastavení plánu práce s dítětem,...

Sourozenecká skupina

Tato služba je určena pro sourozence dětí s autismem, a to pro věkově podobné skupiny dětí školního věku. Setkání obsahuje prožitkovou a terapeutickou část. Děti dostávají také domácí úkoly týkající...

Rodičovská skupina

Terapeutická skupina pro rodiče je místem setkání partnerů se společnou životní zkušeností – výchovy dítěte s autismem. Nabízí možnost sdílet své pocity, ale i praktické záležitosti s lidmi, kterým...

Rodinná terapie

C)T)A) se zaměřuje na komplexní přístup při podpoře rodin poznamenaných autismem jednoho či více jejích členů. Při terapii autismu potřebujeme silného partnera – rodinu. Rodinu funkční, harmonickou,...

Skupina pro otce

Terapeutická skupina pro otce je místem setkání tatínků dětí s PAS se společnou životní zkušeností – výchovy dítěte s autismem. Nabízí možnost sdílet své pocity, ale i praktické záležitosti otců,...

Kurzy, přednášky, workshopy

Rodiče mají možnost absolvovat vzdělávací kurzy a workshopy, kde se prezentuje nejen teorie, ale také praktické ukázky (videoukázky, video metodiky, fotky i pomůcky využívané v terapii) a zapojení...

Individuální konzultace nejen pro klienty C)T)A) (pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

Konzultace jsou určené všem zájemcům o problematiku PAS, pedagogům, sociálním pracovníkům a vychovatelům aj., kteří se s dětmi s PAS setkávají. Průběh a náplň setkání jsou dány individuálně dle...

Konzultace školského výchovného poradce

C)T)A) počítá i s fází, kdy rodina začne řešit vzdělávání dítěte s poruchou autistického spektra. Nabízíme poradenství, díky němuž rodiče získají potřebné a užitečné informace v této...

Školení v metodě O.T.A.

Poskytujeme školení a stáže v metodě O.T.A.  Školení je určeno speciálním pedagogům, psychologům, případně sociální pracovníkům nebo organizacím. Požadavky a podmínky školení a stáží: Hlavní...