Způsoby práce s dětmi s PAS I a II

Dvoudenní kurz (2 x 8 vyučovacích hodin). Cena za jeden den: 1000 Kč, způsob platby kurzu: fakturou

 

Účastníci semináře se dozvědí základní informace o specifikách výchovy dětí s PAS a o možnostech práce s těmito dětmi (především jak s nimi komunikovat, jak jim usnadnit porozumění světu a dění kolem nich, jak rozvinout jejich potenciál). Zájemci získají informace o strukturovaném učení, možnostech alternativní komunikace, terapii problémového chování.

Tento seminář poskytne základní vhled do problematiky péče o děti s PAS s důrazem na praktickou využitelnost získaných informací. Cílem semináře je předat základní souhrn informací, které je možné při výchově ihned prakticky využít.

 

Součástí semináře jsou videoukázky, praktická cvičení a ukázky pomůcek, vhodných pro děti s PAS. Program semináře byl sestaven na základě praktických zkušeností a dlouhodobé spolupráce s rodiči pečujícími o děti s PAS.

 

Náplň kurzu I:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spoktra, základní symptomatika a specifika dětí s PAS i nejnovější trendy v terapii těchto poruch
  • Zásady práce s dětmi s PAS (zpřehlednění časových vztahů, práce s úzkostí, motivace)
  • Z čeho vycházet při terapii dítěte s PAS (strukturované učení, ABA, principy kontaktu a komunikační interakce, nácvik sdílené pozornosti)
  • Rozvoj hry u dětí s PAS

 

Náplň kurzu II:

  • Rozvoj komunikace u dětí s PAS
  • Rozvoj sebeobsluhy
  • Problémové chování