Zaměstnanci C)T)A) absolvují stáže v Centru behaviorální terapie v Polsku (Gliwice)

Zaměstnanci C)T)A) absolvují stáže v Centru behaviorální terapie v Polsku (Gliwice)

Koncem listopadu absolvovala naše kolegyně Mgr. Petra Hrdinová a Karin Kopřivová 4 denní v stáž v Centru behaviorální terapie v Polsku (Gliwice), kde měla možnost pozorovat terapeuty při individuální i skupinové práci s dětmi metodou ABA. Byly jim ukázány terapeutické přístupy, metody práce, analýza chování a behaviorální techniky práce s problémovým chováním, nácvik emocí i skupinové nácviky sociálních situací. Zároveň byly našim kolegyním předány různé zkušenosti polských terapeutů. S polskými kolegy si kromě konkrétních poznatků a konzultací způsobu učení některých dovedností předali také zkušenosti s integrací dětí s PAS v Polsku a u nás.