Využití obrázkové komunikace u dětí s poruchou autistického spektra

Celodenní kurz (8 vyučovacích hodin). Cena: 1000 Kč, způsob platby kurzu: fakturou

Kurz je určen všem rodičům, vychovatelům či logopedům, kteří mají v péči dítě s PAS, které řeč neužívá nebo je jeho řeč nefunkční a echolalická. Účastníci semináře se seznámí se specifiky komunikace dětí s poruchou autistického spektra. Obeznámí se s důvody, proč je pro děti s autismem nejsrozumitelnější cestou vizuální komunikace a co mohou udělat pro zvýšení kvality života těchto dětí.

Součástí kurzu jsou praktické ukázky (videoukázky), formulace základního postupu při nácviku alternativní komunikace u dětí s autismem a také přiblížení způsobu budováí funkční komunikace u dětí, které se vyjadřují namísto konkrétních srozumitelných sdělení echolalicky.

 

Náplň kurzu:

  • Teoretická východiska pro nácvik funkční komunikace u dětí s PAS
  • Úvod k práci s alternativní komunikací pomocí obrázků a jiných vizuálních symbolů