Videotrénink pozitivních interakcí VTI (VIG)

Videotrénink pozitivních interakcí VTI (VIG)

Videotrénink interakcí je krátkodobá, ale velmi efektivní metoda nápravy problémového chování dítěte (v našem případě dítěte s PAS). Využívá vyhledávání a následného posilování pozitivních interakcí a vzorců chování, které fungují. Metoda je založena na pozitivní zpětné vazbě pomocí videonahrávky. Natáčení probíhá v rodině při běžné interakci jejích členů. Videotrenér tyto nahrávky zpracuje a vybere momenty, kdy se interakce daří a které jsou pro vzorec komunikačních interakcí v rodině nosné a užitečné. Ty poté rozebírá s klientem. Metoda je založena na zpevňování pozitivních vzorců chování, tedy dovedností, které každý z nás má, ale neuvědomuje si, že je používá. Klient si nachází sám své dovednosti, uvědomuje si je a prostřednictvím vizuální zpětné vazby (videoukázek) zpevňuje. Toto uvědomění  vede ke zvládání široké škály problémů: člověk ví, v čem jsou jeho silné stránky a čím je schopen zvládnout každodenní situace, systém se začne napravovat. Metodika VTI je velice podrobně propracována včetně systému kontroly kvality stávajících videotrenérů (supervize, intervize, další proškolování).

Centrum Terapie Autismu má v roce 2014 dva akreditované videotrenéry metody VTI a dva ve výcviku.

Cena VTI: viz CENÍK

(VTI vyžaduje 2 návštěvy, první na pořízení nahrávky, druhá je bez účasti dětí a obsahuje vyhodnocení a zpětnovazební rozbor.)