Tým C)T)A) velmi děkuje městské části Prahy 2 za pronájem prostor!

Tým C)T)A) velmi děkuje městské části Prahy 2 za pronájem prostor!

DĚKUJEME, MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 2, PŘEDEVŠÍM PANÍ ZÁSTUPKYNI STAROSTKY PRO SOCIÁLNÍ OBLAST ING. ALEXANDŘE UDŽENIJE
A PANÍ STAROSTCE MGR. JANĚ ČERNOCHOVÉ, ZA PRONÁJEM PROSTOR NA ZDERAZE, KTERÉ BUDOU SLOUŽIT PRO INTENZIVNÍ PRÁCI S AUTISTICKÝMI DĚTMI A JEJICH RODINAMI.