O.T.A. - Terapie dítěte a celého rodinného systému, základní diagnostika

O.T.A. - Terapie dítěte a celého rodinného systému, základní diagnostika

Tříhodinový blok zaměřený na komplexní diagnostiku dítěte s poruchou autistického spektra potřebnou k nastavení individuálního plánu rozvoje přizpůsobeného úrovni dítěte a aktuálním možnostem celého rodinného systému pod vedením 2 terapeutů. Sezení obsahuje individuální práci s dítětem, pracovní chování, časoprostorové vztahy, úroveň imitace, komunikace, herní dovednosti. Testuje se úroveň úzkosti, která brání dítěti ve využití kognitivního potenciálu, pracuje se s terapeutickými technikami, při kterých rodič vidí konkrétní práci se svým dítětem, jeho úspěchy, možnosti. Celá práce je zaznamenávána na video. Probíhá nácvik vycházky dítěte bez rodičů, v tomto čase konzultují rodiče s terapeutem další možnosti rozvoje a plán práce pro své dítě. Výstupem je společné sestavení aktuálního plánu rozvoje, který vychází z toho, co si rodiče během terapie sami vyzkoušeli, co sami v kooperaci s terapeutem zvolí za své nejbližší cíle. Dítě dostává domů prožitkový deník zaměřený na rozvoj sebepojetí a pasivní slovní zásoby. Rodiče si odnášejí videozáznam práce s dítětem. Výstupem není číselná diagnóza, ale konkrétní body aktuálního plánu rozvoje dítěte. Po domluvě je možné zařadit i videotrénink interakcí (VTI).

Pozn.: Výstupem z bloku je sestavení plánu v rodině nikoliv diagnoza či zpráva.

Cena terapie: viz CENÍK