O.T.A. - Tábory pro děti s poruchou autistického spektra a jejich sourozence

O.T.A. - Tábory pro děti s poruchou autistického spektra a jejich sourozence

Letní tábory probíhají bez rodičů, každodenně probíhá intenzivní terapeutický program pro děti: výtvarná dílna, bojová hra, nácvik stravování, nácvik sociální interakce a hry, nácvik vycházky, nácvik hry na hřišti. Tábory jsou zaměřené na odstraňování strachu z nových aktivit, rozvoj komunikace, odstraňování sociální dyslexie, nácvik kooperace ve hře, posilování kamarádství a vnímání dítěte skupinou, pozitivní zkušenosti a práce na sebepojetí. Využívá se podobných technik jako při skupinových nácvicích sociálněkomunikačních dovedností.

Každoročně pořádáme 2 pobytové letní tábory pro děti s poruchou autistického spektra a 1 tábor příměstský.

Tábory pro rok 2016 proběhnou všechny v měsíci červenci:

1. Terapeutický pobytový tábor proběhne 2. - 9.července 2016 - v Maxově

2. Terapeutický pobytový tábor proběhne 15. - 22. července 2016 - v Maxově

3. Příměstský tábor proběhne  25.7. - 29.7.2016 - v Praze


Cena tábora je vždy aktuální a může se různě lišit.