Struktura a strukturované učení u dětí s poruchou autistického spektra

Půldenní kurz (3 vyučovací hodiny). Cena: 500 Kč, způsob platby kurzu: fakturou

 

Účastníci kurzu se dozvědí o specifikách myšlení a vnímání dětí s PAS. Získají informace o tom, proč využití struktury při výchově dětí s autismem pomáhá a jak stukturu a strukturované učení konkrétně používat. Důraz je kladen na praktickou využitelnost získaných informací. Součástí semináře jsou ukázky speciálních pomůcek a videukázky. 

 

Náplň semináře:

  • Specifika dětí s PAS
  • Zásady práce s dětmi s PAS (orientace v čase, srozumitelnost, práce s motivací)
  • Práce s denním režimem a procesuálními schématy
  • Strukturované úkoly pro děti s autismem