Straussová R., Knotková M.: Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Jak začít a proč. Portál, Praha 2011. ISBN 978-80-262-0002-4

Straussová R., Knotková M.: Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Jak začít a proč. Portál, Praha 2011. ISBN 978-80-262-0002-4

Kniha popisuje oblasti, ve kterých  může dítě s autismem selhávat, a poskytuje praktické rady a nápady, jak našemu dítěti v popsaných oblastech pomoci. Vše je doplněno příběhy z reálného života, kde rodiče či vychovatelé popisují cestu, která se jim v konkrétní oblasti osvědčila. Kniha jednoduše popisuje, jak poskytnou dítěti bezpečí, jak pomoci dítěti správně komunikovat, číst sociální situace, rozvíjet hru, jak vést dítě k samostatnosti, rozvíjet pracovní chování, jak zmírnit problémové chování a v neposlední řadě autorky též zachycují přístup ke zdravému sourozenci.

Celkově kniha představuje praktickou příručku nejen pro rodiče, ale i pro širokou veřejnost, která se s problematikou autismu potkává v běžném životě.  Kniha je zároveň určena odborníkům (speciálním pedagogům, psychologům, vychovatelům apod.), kteří přímo s dětmi s autismem pracují. Je napsaná jednoduše a srozumitelně, aby se k ní čtenář mohl kdykoliv vrátit zpět, a stále získavat inspiraci pro svoji práci.