Sourozenecká skupina

Sourozenecká skupina

Tato služba je určena pro sourozence dětí s autismem, a to pro věkově podobné skupiny dětí školního věku. Setkání obsahuje prožitkovou a terapeutickou část. Děti dostávají také domácí úkoly týkající se kooperace celé rodiny, tyto úkoly jsou doma natáčeny a na dalším setkání ve skupině oceněny. V prožitkové části je pro děti připraven zážitkový program typu venkovní stopovací bojové hry, děti mají společný zážitek a zábavu. V druhé části děti čeká terapeutická skupina, kde mohou sdílet svou nelehkou úlohu sourozence dítěte s autismem. Sourozenci mluví o svých zkušenostech a pocitech, ptají se na zkušenosti ostatních. Dále prezentují svůj úkol z minula - jde o různé úkoly, které mají připravit pro své sourozence s autismem nebo společně s nimi. V praxi pak můžeme sledovat, že právě sourozenec může být klíčem k "uzdravování" celého rodinného systému. Pokud tomu tak není, je velmi důležité, aby si rodina těžkou pozici sourozence uvědomila a s tímto vědomím k němu přistupovala. Probírána jsou také specifika poruchy autistického spektra, která dětem pomohou přiblížit chování a reakce sourozence.

Cena: viz CENÍK