Služby v C)T)A) v Lounech

Služby v C)T)A) v Lounech

Detašované pracoviště C)T)A) v Lounech poskytuje tyto služby:

  • Individuální práci s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinami, v jejímž rámci poskytujeme:
  • Nácviky pracovního chování, imitace
  • Nácviky dovedností v jednotlivých vývojových oblastech dítěte
  • Nácviky rozvoje hry pomocí videoscénářů
  • Rozvoj funkční komunikace (verbální nebo s využitím komunikačních karet) 
  • Další služby dle individuálních potřeb a domluvy.