Služby v C)T)A) v Mníšku pod Brdy

Služby v C)T)A) v Mníšku pod Brdy

Detašované pracoviště C)T)A) v Mníšku pod Brdy poskytuje tyto služby:

 • Individuální práci s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinami
 • Nácviky dovedností v jednotlivých vývojových oblastech dítěte
 • Nácviky rozvoje hry pomocí videoscénářů
 • Rozvoj funkční komunikace (verbální nebo s využitím komunikačních karet)
 • Poradenství rodičům v otázkách výchovy dítěte s PAS (denní režim, problémové chování, rituály, stereotypy…)
 • Zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s PAS
 • Návštěvy a konzultace v rodinách dětí s PAS
 • Konzultace v MŠ a ZŠ
 • Metodické poradenství pedagogům
 • Přednášky a semináře zaměřené na problematiku PAS včetně názorných návodů na výrobu pomůcek, her, komunikačních karet apod.
 • Další služby dle individuálních potřeb a domluvy