O.T.A. - Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností

O.T.A. - Skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností

Nácviky kooperace ve hře za využití verbální komunikace v kontextu sociálních situací jsou určeny dětem s poruchou autistického spektra, jež disponují alespoň minimální aktivní slovní zásobou. Nácviky probíhají ve skupinách o 4 dětech, zpravidla bez účasti rodičů a trvají 90 minut (30 minut - rozbor videí s dětmi za přítomnosti rodiče, 60 minut samotný nácvik - bez přítomnosti rodiče). Děti jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby. U menších dětí je nácvik zaměřen na dovednost sdílet hru s druhým a rozvíjet ji, vyvození a zpevňování základních komunikačních vzorců s využitím neverbální komunikace (zpětná vazba za využití očního kontaktu, sdílené pozornosti),  posilování dovedností nezbytných ke kooperaci a hře s kamarádem: střídání, čekání. U starších dětí je kladen důraz na rozvoj představivosti a snižování úzkosti z komunikačních interakcí s vrstevníky. V terapii je kladen důraz především na budování zdravého sebevědomí dítěte, které dostává zpětnou vazbu pomocí vybraných videoukázek s pozitivními momenty fungující komunikace a kooperace. Rozbor těchto videí probíhá před každým dalším skupinovým nácvikem. To umožňuje dětem vnímat vlastní jednání a hraje významnou roli v posilování dobrých momentů komunikace i orientace v sociálních vztazích. Každému dítěti je připravován také prožitkový deník (úspěšníček).  Nácviky vedou 2 terapeuti, zatímco asistent pořizuje nahrávku a fotí.

Vždy po 4 sezeních poskytují terapeuti rodičům konzultaci, v jejímž rámci terapeut předává informace o průběhu nácviků a konzultuje s rodiči další možnosti rozvoje dítěte.

Cena: viz CENÍK