Senát: Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami

Senát: Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s neurovývojovými poruchami

Dne 5. dubna 2018 uspořádal senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku za podpory místopředsedkyně senátu Miluše Horské kulatý stůl odborníků z řad dětských psychiatrů, klinických psychologů, psychoterapeutů, dětských lékařů, představitelů univerzit, zástupců pracovníků v sociálních službách i školství, speciálních pedagogů, zástupců ministerstev zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, kteří byli osloveni, aby vyjádřili své stanovisko k senátnímu návrhu změny zákona 96/2004 Sb., senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání etc. Tento návrh prezentovala Romana Straussová a návrhy úpravy přednesl Michal Goetz, který zastupovat stanovisko dětských psychiatrů. Bylo to historicky první setkání takto široké škály odborníků, kteří se sešli k řešení problematiky ukotvení terapií ve zdravotnictví pro děti s neurovývojovou poruchou v ČR.