Seminář C)T)A) pro pedagogy v Havlíčkově Brodě

Seminář C)T)A) pro pedagogy v Havlíčkově Brodě

Ve dnech 29. a 30. srpna proběhl na naší pobočce v Havlíčkově Brodě akreditovaný seminář MŠMT "Funkční strategie v přístupu k dítěte s autismem v prostředí ZŠ" pod vedením naší kolegyně Kláry Doškové. Semináře se zúčastnilo celkem 11 pedagogických pracovníků z několika škol kraje Vysočina. Seminář měl skvělý ohlas.