Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra – všeobecný přehled (nabídka pro organizace nebo pedagogy)

Celodenní kurz (8 vyučovacích hodin). Cena: 1000 Kč, způsob platby kurzu: fakturou

Účastníci kurzu se seznámí se specifiky komunikace dětí s poruchou autistického spektra. Obeznámí se s důvody, proč je pro děti s autismem nejsrozumitelnější cestou vizuální komunikace a co mohou udělat pro zvýšení kvality života těchto dětí. Dozvědí se, jak můžeme pomoci dítěti s dobrými verbálními schopnostmi při budování funkční komunikace.

Součástí kurzu jsou praktické videoukázky, formulace základního postupu při nácviku alternativní komunikace a také přiblížení způsobu budování funkční verbální komunikace.

Náplň kurzu:

  • Teoretická východiska pro nácvik funkční komunikace u dětí s PAS
  • Úvod k práci s alternativní komunikací pomocí obrázků a jiných vizuálních symbolů
  • Seznámení s metodikou práce u dětí verbálně zdatných s dg VFA (vysocefunkční autismus) nebo AS (Aspergerův syndrom), práce se sociální dyslexií