Rozvoj hry u dětí s poruchou autistického spektra

Půldenní seminář (4 vyučovací hodiny). Cena: 600 Kč, způsob platby kurzu: fakturou

 

Problematika hry je důležitou součástí výchovy dětí s poruchou autistického spektra, úzce souvisí s oblastí komunikace, utvářením sociálních vztahů, sebepojetím dítěte s PAS a také s problémovým chováním. Účastníci semináře získají praktické informace o možnostech rozvoje hry u dětí s poruchou autistického spektra, o metodách nácviku samostatné hry i hry kooperativní.

Součástí semináře jsou videoukázky, ukázky pomůcek k nácviku hry a her vhodných pro děti s PAS.

 

Náplň kurzu:

  • Teoretická východiska hry u dětí s PAS
  • Nácvik hry, struktura ve hře, střídání ve hře
  • Rozvoj hry pomocí videa
  • Kooperace ve hře