Rodinná terapie

Rodinná terapie

C)T)A) se zaměřuje na komplexní přístup při podpoře rodin poznamenaných autismem jednoho či více jejích členů. Při terapii autismu potřebujeme silného partnera – rodinu. Rodinu funkční, harmonickou, spolupracující, se členy, kteří si jsou vzájemnou oporou. Pro rodiny v ohrožení (ohrožením nemyslíme jen autismus) nabízíme systemickou rodinnou terapii, při níž budeme společně hledat cesty ke zmírnění nebo odstranění problému, který rodinu trápí.

Cena: viz CENÍK