RODINNÁ TERAPIE V C)T)A) HAVLÍČKŮV BROD

C)T)A) se zaměřuje na komplexní přístup při podpoře rodin poznamenaných autismem jednoho či více jejích členů. Při terapii autismu potřebujeme silného partnera – rodinu. Rodinu funkční, harmonickou, spolupracující, se členy, kteří si jsou vzájemnou oporou. Pro rodiny s nějakým trápením (trápením nemyslíme jen autismus) nabízíme systemickou rodinnou terapii, při níž budeme společně hledat cesty ke zmírnění nebo odstranění problému, který rodinu zatěžuje.

V měsíci říjnu bude v Havlíčkově Brodě zahájena služba pro rodiny dětí s PAS- rodinná terapie - pod vedením našeho externího kolegy Mgr. Miroslava Vosmika. Terapie bude probíhat v intervalu 1x měsíčně, vždy v sobotu. První termín rodinné terapie proběhne 21. 10. 2017. V případě zájmu kontaktujte vedoucí pobočky Havlíčkův Brod Marcelu Novotnou (607 985 492, marcela.novotna@cta.cz).