Recenze knihy: 300 her pro děti s autismem: Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Praha, Portál 2012. Griffin, S., Sandler, D.

Recenze knihy: 300 her pro děti s autismem: Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Praha, Portál 2012. Griffin, S., Sandler, D.

Griffin, S., Sandler, D.: 300 her pro děti s autismem. Rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Praha,  Portál 2012. ISBN 978-80-262-0177-9

Kniha obsahuje jednoduché náměty pro společnou činnost rodiče (vychovatele) a dítěte s PAS. Činnosti jsou pro větší přehlednost rozděleny do pěti skupin podle využití pomůcek, kterými dítě ke sdílené aktivitě motivujeme, nebo v jakém prostředí dítěti hry nabízíme (1. Jídlo, 2. Hračky, 3. Hry – pohybové, hudební, s látkou, společenské, hry na…, 4. Hry venku, 5. Hry doma a ve škole). U každé činnosti najdeme její jednoduchý popis a námět, jak aktivitu využít pro rozvoj komunikace s dítětem.

Knihu využijí především rodiče,méně odborníci. Jedná se spíše o nabídku zábavných činností, které přinesou zúčastněným společný pozitivní zážitek, než o návod, jak u dítěte cíleně budovat komunikaci. Hry jsou pro komunikaci využitelné především v době, kdy dítě začíná mluvit, jednoslovně popisuje věci, učí se používat řeč funkčně.  V úvodu je velmi hezky a stručně zpracován přehled možných komunikačních strategií ze strany rodičů – tj. jak navodit v běžném denním režimu situace, kdy je dítě nuceno komunikovat, aby dostalo oblíbenou hračku, pochutinu atd.

Mgr. Petra Hrdinová, CTA