Proběhl další terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s PAS v raném věku

Proběhl další terapeutický pobyt pro rodiny s dětmi s PAS v raném věku

Ve druhé polovině listopadu 2017 proběhl další terapeutický probyt pro rodiny s dětmi s PAS.

Pobyt byl tentokrát uspořádán pro rodiny s dětmi v raném věku a konal se opět v hotelu Maxov v Jizerských horách.

Pobytu se zúčastnilo celkem 14 rodin, pro které byl připravený intenzivní program. Každý den rodiče absolvovali dopolední kroužek aktivit se svými dětmi, 2x denně se konala rodičovská skupina vedená zkušenými lektory (Přemyslem Mikolášem a Romanou Straussovou), během kterých děti s terapeuty C)T)A) nacvičují různé dovednosti na vycházkách a ve společné herně. Na pobytu byli též přítomni sourozenci, pro které byl také připravený program. Ve večerních hodinách se konaly pro rodiče přednášky.

Organizační tým byl kromě pracovníků C)T)A) složen z kolegyň z organizace Lentilka v Pardubicích, z Auticentra v Českých Budějovicích a jedné kolegyně z rané péče z Slezské Diakonie v Českém Těšíně. Tímto kolegyním ještě jednou děkujeme za spolupráci a těšíme na další shledání například na pobytu v březnu 2018.

Více fotografií z pobytu naleznete zde: Fotogalerie