Přednášky pro rodiče v C)T)A)

Přednášky pro rodiče v C)T)A)

ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE DĚTÍ S PAS.

PŘEDNÁŠÍ BC. KLÁRA DOŠKOVÁ

Pro závaznou přihlášku nebo pro bližší informace pište na adela.zimova@cta.cz
Jedná se o čtyři tematické lekce, které na sebe navazují. Je však možné absolvovat jen vybrané lekce.
Témata:

1)    Přístupy podle metodiky OTA ve výchově dětí s PAS
2)    Využití efektivní motivace a organizace času
3)    Specifika rozvoje komunikace u dětí s autismem
4)    Nácvik a rozvoj hry u dětí

Přednášející bude Bc. Klára Došková (rozená Straussová) se věnuje problematice poruch autistického spektra od roku 2008. Vystudovala na Karlově Univerzitě Sociální pedagogiku. Nyní studuje magisterské studium Speciální pedagogiky v Ústí nad Labem na UJEP. Je akreditovaným videotrenérem interakcí, O.T.A. terapeutem a dlouhodobě se věnuje práci s rodinami dětí s PAS. V praxi se věnuje terapeutické práci ve školství a individuální práci s dětmi. Je metodikem skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s PAS.

Cena přednášky je 450,- Kč za osobu; každý další rodinný příslušník 250,- Kč. Platit se bude na místě přednášející.

První přednáška proběhne 9. 3. 2017 v pátek od 14:00 do 16:00.
V této první a úvodní přednášce se dozvíte:
•    Stručně o tom, v čem spočívá porucha autistického spektra
•    Jak s dítětem komunikovat, abychom předcházeli vzdoru
•    Předcházení problémovému chování
•    Práce na navázání vztahu a snižování úzkosti dítěte
•    Vedení dítěte pozitivní cestou včetně toho, jak pozitivní cestou nastavit srozumitelné hranice
Po dvou vyučovacích hodinách bude následovat 30 minut diskuze, kdy si k tématu můžete připravit otázky.

Na tuto přednášku budou navazovat další s názvy:
•    Využití efektivní motivace a organizace času (termín 27. 4.)
•    Specifika rozvoje komunikace u dětí s autismem (termín 25. 5.)
•    Nácvik a rozvoj hry u dětí (termín 15. 6.)