Pozvánka na seminář „Vzdělávání dětí s PAS od 1.9.2016“

Pozvánka na seminář

„Vzdělávání dětí s PAS od 1.9.2016“

Seminář je zaměřen na informace o změnách ve vzdělávání souvisejících s novelou školského zákona pro vzdělávání dětí se SVP.

Přednáší:

Mgr. Miroslav Vosmik

pedagog a výchovný poradce se zaměřením na vzdělávání dětí s PAS

Termín: 28. ledna od 16.00

Místo konání: v Praze v Emauzích – dle počtu přihlášených buď v prostorách C)T)A) na Vyšehradské nebo přímo v budově opatství

Přihlásit se můžete na mailové adrese:

marcela.novotna@cta.cz

do 20. ledna 2016