Konzultace školského výchovného poradce

Konzultace školského výchovného poradce

C)T)A) počítá i s fází, kdy rodina začne řešit vzdělávání dítěte s poruchou autistického spektra. Nabízíme poradenství, díky němuž rodiče získají potřebné a užitečné informace v této oblasti. V případě oboustranného zájmu můžeme i pomoci s vytvořením kvalitních vazeb mezi rodinou a školou tím, že rozšíříme systém rodiny o školu (učitele, asistenty pedagoga, poradenské pracovníky školy) a poskytneme konzultace. 

Cena: viz CENÍK