Poradenské a terapeutické konzultace pro rodiče

Poradenské a terapeutické konzultace pro rodiče

Nabízíme podporu a provázení rodičům dětí s PAS v jejich náročné situaci – poradenské a terapeutické konzultace. Na konzultace mohou přijít s tématy, která si sami zvolí, domluvit si jednorázovou konzultaci nebo pravidelná či nepravidelná setkávání. Obsah setkání je důvěrný, nejsou o nich vedeny žádné záznamy a není sdílen ani v rámci CTA.

Důvodem této nabídky je fakt, že dlouhodobá péče o dítě s handicapem znamená pro jeho rodiče zvýšenou zátěž.  Všichni rodiče dětí s handicapem prošli stresovou situací hned na počátku, po narození dítě nebo po objevení se odchylek v jeho vývoji a stanovení diagnózy.   Pro některé rodiče může být náročné naladění se na specifické potřeby svého dítěte a jeho přijetí. Pro jiné rodiny je obtížné sladit péči o dítě s handicapem s výchovou dalšího, zdravého sourozence. Situace může ovlivňovat i další vztahy v rodině. Ten z rodičů, který se věnuje dítěti s handicapem ve vyšší míře, se může cítit dlouhodobě vyčerpaný. Rodiče se obvykle zvláště na počátku, po stanovení diagnózy dítěte, zaměřují pouze na něj, věnují mnoho energie jeho výchově a speciálním terapiím. Dlouhodobě je však důležité, aby rodič dítěte s handicapem měl prostor řešit i své osobní otázky, nejistoty a problémy a naučil se zvládat dlouhodobou zátěž.