O.T.A. - Pobytové kurzy pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra

O.T.A. - Pobytové kurzy pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra

Pobytové kurzy pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra pořádáme několikrát ročně. Součástí kurzů je intenzivní práce s dětmi v podobě nácviků komunikace, hry, práce u stolečku, procházky, přivolání na jméno. Dále pracujeme s celým rodinným systémem – každý den probíhají intenzivní terapeutické skupiny pro rodiče, v případě věkově podobné skupiny sourozenců i pro ně. Součástí pobytu jsou dále odborné přednášky a  individuální konzultace s doporučením jednotlivým rodinám. V době rodičovských skupin, přednášek a konzultací je k dispozici odlehčovací služba, kdy se dětem věnují asistenti. Na většině pobytů je zajištěna canisterapie, muzikoterapie i arteterapie.

Cena pobytu: viz CENÍK

 

Aktuální termíny pobytů pro školní rok 2015/2016:

  • 8. - 12. března 2016