Orientace v sociálních situacích za využití verbální komunikace. Práce se sociální dyslexií u dětí s PAS

Celodenní kurz (8 vyučovacích hodin). Cena: 1000 Kč, způsob platby kurzu: fakturou

 

Seminář je určen pro rodiče a vychovatele dětí s Aspergerovým syndromem, vysocefunkčním autismem nebo atypickým autismem, které mají dobré verbální vyjadřování.

 

Účastníci semináře se seznámí s možnostmi práce s dětmi s PAS na porozumění sociálním situacím. Seznámí se s jejich rozkreslováním a nácvikem základních sociálně komunikačních pravidel pro snazší orientaci v běžných sociálních situacích. Prohloubí si znalosti o nácviku funkční komunikace u dětí s PAS.

 

Součástí kurzu jsou ukázky rozkreslených situací, ukázky nácviku funkční verbální komunikace, videoukázky, praktická cvičení - rozkreslení konkrétní situace.

Náplň kurzu:

  • Teoretická východiska komunikace u dětí s PAS
  • Problematika sociální dyslexie
  • Nácvik funkční verbální komunikace
  • Práce se sociálními situacemi