O.T.A. - Individuální krátkodobá terapie

O.T.A. - Individuální krátkodobá terapie

Individuální terapie O.T.A, délce 45 a 90 minut se zaměřuje na rozvoj pozornosti a schopnosti recipročních odpovědí dítěte. Preferuje rozvoj imitace a komunikačních dovedností dítěte. Pracuje s pozitivní zpětnou vazbou v sociálních interakcích. Podle úrovně dítěte se terapeut zaměřuje na rozvoj rozumnění řeči, hry, hrubé i jemné motoriky i pracovního chování. Rodič je na terapii přítomen. Při práci vycházíme z principů O.T.A. a sledujeme především vývojová hlediska při využívání behaviorálních postupů.

Vždy po 4 sezeních poskytují terapeuti rodičům konzultaci, v jejímž rámci společně s rodičem vytváří další plán práce s dítětem, vysvětlují důvod zařazení jednotlivých aktivit a jejich význam pro budoucnost dítěte.

 

Ceník služeb