Nová pobočka C)T)A) v Havlíčkově Brodě

Nová pobočka C)T)A) v Havlíčkově Brodě

 

Centrum Terapie Autismu otevřelo v srpnu 2015 další pracoviště v Havlíčkově Brodě, kde nabízí tyto služby: individuální nácviky pracovního chování, komunikace, imitace a hry u dětí s PAS, konzultace rodinám a pedagogům pečujícím o děti s PAS, nácviky hry a kooperace ve dvojicích, návštěvy v rodinách a MŠ.

Vedoucím pobočky je Marcela Novotná, Dis.

Kontakt: marcela.novotna@cta.cz