O.T.A. - Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

O.T.A. - Nácviky hry a kooperace ve dvojicích

Nácviky ve dvojicích probíhají zpravidla bez účasti rodičů a trvají 45 minut (15 minut - rozbor videí s dítětem za přítomnosti rodiče, 30 minut samotný nácvik - bez přítomnosti rodiče). Nácvik je zaměřen na dovednost sdílet hru s druhým a rozvíjet ji, vyvození a zpevňování základních komunikačních vzorců s využitím neverbální komunikace (zpětná vazba za využití očního kontaktu, sdílené pozornosti),  posilování dovedností nezbytných ke kooperaci a hře s kamarádem: střídání, čekání. Nácvik je také zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu?“. Důraz je kladen i na budování zdravého sebevědomí, k čemuž slouží i pozitivní zpětná vazba pomocí videonahrávky, která umožňuje dětem lépe vnímat vlastní jednání (vycházíme z principů videotréninku interakcí). Nácviky vedou 2 terapeuti, zatímco asistent pořizuje nahrávku a fotí.

Vždy po 4 sezeních poskytují terapeuti rodičům konzultaci, v jejímž rámci terapeut předává informace o průběhu nácviků a konzultuje s rodiči další možnosti rozvoje dítěte.

Cena: viz CENÍK