Nácvik sociálně komunikačních dovedností a kooperace ve hře (nabídka pro organizace)

Dvoudenní kurz (2 x 8 vyučovacích hodin). Cena: dohodou, způsob platby kurzu: fakturou

 

Navázání kontaktu, komunikace s vrstevníky, společná hra – v těchto oblastech děti s PAS obvykle výrazně selhávají. I zde je však možné dětem s autismem pomoci, vhodnou a efektivní metodou jsou právě nácviky sociálně komunikačních dovedností a kooperace. Účastníci kurzu získají praktické informace o způsobech rozvoje sociálně komunikačních dovedností a nácviku kooperace ve hře, budou proškoleni v metodice, která je osvědčená a velmi efektivní.