Mgr. Petra Hrdinová

Mgr. Petra Hrdinová

Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze. Pracovala jako speciální pedagog v MŠ speciální, kde se poprvé setkala s dětmi s PAS. Od té doby se profesně zaměřuje na pomoc dětem s PAS a jejich rodinám. V rámci celoživotního vzdělávání si na PedF UK doplnila specializaci v oboru Výchova a vzdělávání dětí a osob s autismem, absolvovala mnoho kurzů zaměřených na problematiku PAS a pomáhajících profesí (APLA, Modrý klíč, Autistik). Pomáhala zakládat jednu z prvních tříd mateřské školy pro děti s autismem v Praze, kde až do nástupu na mateřskou dovolenou působila jako třídní učitelka. Poskytovala odborné konzultace a vedení rodinám dětí s PAS, které nebyly z kapacitních důvodů do třídy pro děti s autismem přijaty, s několika z nich individuálně pracovala v MŠ nebo v rodinném prostředí. Přednášela jako metodik vzdělávání dětí s PAS v Královéhradeckém kraji.

V průběhu rodičovské dovolené zahájila spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, kde vedla semináře zabývající se problematikou PAS pro učitelky MŠ a asistenty pedagoga.

Vytvořila detašované pracoviště C)T)A) v Mníšku pod Brdy, kde se věnuje individuální práci s dětmi s PAS, nácvikům hry a komunikačních dovedností a poradenství rodinám těchto dětí. V C)T)A) dále vede kurzy nácviků sociálně komunikačních dovedností a nácviky hry a kooperace ve dvojicích, podílí se na zajištění odborných služeb a asistence na rodinných pobytech a táborech pořádaných C)T)A). Od roku 2014 je O.T.A. terapeutem.

Kontakt: petra.hrdinova@cta.cz 

Tel.: +420 725 240 702