Mgr. Miroslav Vosmik

Mgr. Miroslav Vosmik

Externí spolupracovník C)T)A).

Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost.

V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).

Publikační činnost:

Vosmik, M., Bělohlávková, L.: Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Portál, Praha 2010.

Vosmik, M., Kendíková, J.: Centrum pro podporu integrace dětí s PAS do běžných škol. Poradce ředitele – management školy. Raabe, 2011

Vosmik, M.: Inkluze žáků s PAS do běžné základní školy z pohledu výchovného poradce a školního poradenského pracoviště. Raabe, 2013

Vosmik, M., Kendíková, J.: Jak zvládnout problémy dětí se školou? Pasparta, Praha 2013.

 

V C)T)A) nabízí:

  • rodinnou terapii
  • školní poradenství

Kontakt: miroslav.vosmik@seznam.cz