Mgr. Markéta Švédová

Mgr. Markéta Švédová

Je atestovanou klinickou logopedkou. Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na PdF MU v Brně. Působila jako logoped ve speciální mateřské škole, jejíž součástí byla i třída pro děti s autismem. Absolvovala různé kurzy se zaměřením na problematiku poruch autistického spektra (Výchova a vzdělávání dětí s autismem, Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra, Orientace v sociálních situacích za využití verbální komunikace u dětí s PAS, a další).

Účastnila se táboru i pobytu pro děti s autismem a jejich rodiny pořádané C)T)A) pod vedením Mgr. Romany Straussové, od které získala mnoho teoretických i praktických zkušeností v oblasti problematiky PAS.

V současné době pracuje jako logoped v nestátním zdravotnickém zařízení.

Od roku 2014 je terapeutickým asistentem O.T.A a od května 2015 je atestovaným klinickým logopedem.

Kontakt: marketa.svedova@cta.cz