Lucie Kábelová

Lucie Kábelová

 

 

Lucie Kábelová  studovala VOŠ ve Svatém Janu, celoživotní vzdělávání speciální pedagogiky na Ped F UK. Je vedoucí vychovatelkou internátní ZŠ pro děti s poruchami sluchu v Radlicích, kde se věnuje také dětem s PAS. od r. 1996 pracuje s neslyšícími, ovládá znakový jazyk. V oblasti PAS má kurzy v APLA, zkoušky z prvního stupně DIR Floortime. V letech 2014 - 2016 absolvovala mnoho školení v metodě ABA. Stejně jako ostatní kolegové z CTA absolvovala 6-ti denní úvodní kurz do ABA a behaviorálních technik, dále absolvovala dílčí kurzy: Mgr.Trellová BCBA, prof. CH. Mace, Ph.D., BCBA - D, klinik psycholog pro ABA Jens Skår, Ph.D. a celý soubor kurzů Mgr. Maštenové BCBA, V CTA pracuje od roku 2012 na 12h týdně, jezdí na pobyty i tábory, pracuje jako proškolený terapeut O.T.A.