Mgr. Lenka Opočenská

Mgr. Lenka Opočenská

Její zájem o tématiku poruch autistického spektra vznikl již v průběhu studia na Střední pedagogické škole v Litoměřicích – obor Pedagogické lyceum. Poté začala pracovat jako asistent pedagoga v přípravné třídě pro žáky s PAS a v odpoledních hodinách působila ve školní družině jako vychovatelka pro stejnou cílovou skupinu dětí. Své teoretické znalosti se rozhodla prohlubovat na Univerzitě Karlově v Praze, kde po úspěšném absolvování bakalářského studia speciální pedagogiky pokračovala v navazujícím magisterském studiu v témže oboru. Během studií docházela jako dobrovolnice do rodin s dětmi s PAS, u kterých působila jako jejich osobní asistent. Veškeré její praxe na vysoké škole probíhaly v organizacích a školách zaměřujících svou pozornost a podporu právě rodinám s dětmi s PAS. Účastnila se mnoha konferencí, přednášek a kurzů (diagnostika PAS, rozvoj hry u dětí s PAS, zavádění komunikačního systému VOKS,..).  Po studiích začala pracovat jako speciální pedagog v denním stacionáři pro děti a mládež s kombinovanými vadami a autismem v Ostravě, následně se uplatnila jako poradkyně rané péče pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením taktéž v Ostravě. Ve svém volném čase započala spolupráci s ranou péčí pro děti s PAS v Ostravě, kde se účastnila několika pobytových a víkendových akcí zaměřených na rozvoj specifických dovedností u dětí s PAS. V neposlední řadě navázala aktivní spolupráci s Centrem terapie autismu, s kterým absolvovala tábory a pobyty rodin. V návaznosti na práci s dětmi byla pozvána k užší spolupráci s C)T)A), kam začala od roku 2016 dojíždět a zaškolovat se pod supervizí v terapii O.T.A. u malých i větších dětí.

V současné době otevírá pobočku C)T)A) v Ostravě, kde pracuje jako terapeut individuálních nácviků a poskytuje poradenství pro rodiny s dětmi s PAS.

Pobočka C)T)A) Ostrava bude k dispozici v průběhu měsíce října v prostorách MŠ Paprsek na adrese:

Mjr. Nováka 1455/ 34
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Kontakt: lenka.opocenska@cta.cz
Tel.: +420733793712