Mgr. Lenka Mateásková

Mgr. Lenka Mateásková

V rámci studia na VOŠ sociálně právní měla možnost v rámci roční praxe sledovat i účastnit se úspěšné integrace chlapce s vysoce funkčním autismem v běžné třídě ZŠ. Dále na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala obor psychologie a speciální pedagogika. Po ukončení studia pracovala jako psycholog  SPC Na Lysinách, kde mimo diagnostickou a poradenskou činnost spolupracovala i s učiteli integrovaných dětí. Průběžně si doplňovala vzdělání odbornými kurzy, zahájila výcvik ve Videotréninku interakcí.

Během MD působila jako koordinátor dobrovolníků MC K2, dobrovolník-lektor výtvarných kroužků, pro MC i MŠ Sazka prováděla screening vývojových odchylek, mimo jiné i PAS.

Od roku 2010 pracovala jako pracovní asistent a vedoucí Tréninkového pracoviště pro dospívající a dospělé klienty s AS a VFA APLA Praha, st. Čechy, o. s.  Účastnila se letních táborů APLA, letních pobytů s nácviky sociálních dovedností pro dospívající a dospělé s PAS. Vyhledávala další specializované semináře, kurzy, konference zaměřené převážně na problematiku PAS. V roce 2011 zahájen výcvik v KBT .

Nyní na MD spolupracuje s C)T)A) jako terapeutický asistent při O.T.A.