Mgr. Jitka Černovská

Mgr. Jitka Černovská

Vystudovala obor Speciální pedagogika na PedF UK v Praze.

Při studiu docházela dva roky jako praktikantka do JÚŠ v Praze k dětem a dospívajícím s kombinovanými vadami.

Mezi lety 1998-2003 vedla výtvarnou výchovu a artefiletiku na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol, kde až do roku 2009 úzce spolupracovala s Haima CZ o.s. - občanským sdružením pro pomoc dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Podílela se např. na grantové činnosti, na přípravě publikací pro pacienty a jejich rodiče i pro širší veřejnost, připravovala semináře a přednášky a spolupracovala s dalšími subjekty v rámci péče o dětské pacienty.

V roce 2003 nastoupila jako speciální pedagog do Mateřské školy se speciálními třídami, kde se setkala s dětmi s autismem a kde pomáhala založit jednu z prvních předškolních tříd pro děti s PAS v Praze. V této třídě působila pět let jako třídní učitelka.

Pravidelně absolvuje kurzy, semináře a konference, vztahující se k poruchám autistického spektra a speciálně pedagogické práce s dětmi.