Mgr. Ivana Mátlová

Mgr. Ivana Mátlová

Vystudovala Pedagogickou Fakultu Univerzity J. E. Purkyně, obor Vychovatelství se Speciální pedagogikou - specializace v Dramatické výchově. Po ukončení studia pracovala jako učitelka ve Speciální Mateřské škole Na Lysinách v Praze 4. Zde se poprvé setkala s dětmi s PAS a tato zkušenost ji postupně přivedla k rozhodnutí věnovat se profesně pouze jim. Strávila jeden školní rok jako učitelka ve třídách pro děti s PAS v Londýně. První pololetí ve Speciální Mateřské škole Waddon Infant and Nursery School a druhé pololetí ve Speciální Základní škole Whitefield Schools and Centre.

Od roku 2007 pracovala jako poradce a koordinátor rané péče v APLA Praha a střední Čechy, o.s. Zde se ve spolupráci s Mgr. Romanou Straussovou věnovala také přednáškové činnosti a dále se spolupodílela na vydání knihy Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s PAS. Od roku 2010 je na rodičovské dovolené. Během této doby se aktivně zúčastňuje pobytů a táborů v rámci CTA i APLA Praha a střední Čechy, o.s.

V C)T)A) pracuje jako poradce a terapeut. Od roku 2014 se stala O.T.A. terapeutem.

Kontakt: iva.matlova@cta.cz