Kurzy, přednášky, workshopy

Kurzy, přednášky, workshopy

Rodiče mají možnost absolvovat vzdělávací kurzy a workshopy, kde se prezentuje nejen teorie, ale také praktické ukázky (videoukázky, video metodiky, fotky i pomůcky využívané v terapii) a zapojení frekventantů.

Témata kurzů, přednášek a workshopů:

Obrázková komunikace u dětí s PAS, Orientace v sociálních situacích za využití verbální komunikace, Kurz pro logopedy, Kazuistický seminář pro pedagogy mateřských škol, Výchova dítěte s autismem, Nácvik hry, Práce asistenta pedagoga v mateřské škole a na prvním stupni v základní škole, Výroba pomůcek pro strukturované učení, Život s dítětem s autismem z pohledu rodiče, Sebeobslužné dovednosti u dítěte s PAS a další.

Cena kurzů, přednášek a workshopů se vždy liší dle aktuální nabídky - ceny budou vždy uvedeny u příšluného kurzu v sekci Novinky a Aktuální kurzy

Aktuální kurzyAktuální kurzyAktuální kurzyAktuální k