Kooperace ve hře u dětí s poruchou autistického spektra

Půldenní workshop (4 vyučovací hodiny). Cena: 600 Kč, způsob platby kurzu: fakturou

 

Schopnost kooperovat zasahuje širokou oblast, velmi úzce souvisí zejména s komunikací, odráží se v kvalitě sociálních vztahů a sebepojetí dítěte. Cílem workshopu je předat zájemcům praktické informace o způsobech rozvoje sociálně komunikačních dovedností a kooperace u dětí s PAS, a to zejména u dětí s vysocefunkčním autismem, atypickým autismem a Aspergerovým syndromem. 

Součástí semináře jsou videoukázky a ukázky pomůcek k nácviku hry.

 

Náplň workshopu:

  • Teoretická východiska pro rozvoj sociálně komunikačních dovedností, kooperace a hry
  • Nácvik kooperace ve hře