Společná odborná konference Logopedické společnosti Miloše Sováka a Psychopedické společnosti na PedF UK

Společná odborná konference Logopedické společnosti Miloše Sováka a Psychopedické společnosti na PedF UK

24. května 2017 se konala společná odborná konference Logopedické společnosti Miloše Sováka a Psychopedické společnosti na PedF UK (konferenci spolupořádala katedra Speciální pedagogiky). Téma konference bylo Aktualni otazky v psychopedii a logopedii. 

Logopedická společnost požádala CTA, abychom zde vystoupili s příspěvkem na téma Rozvoj komunikace dětí s PAS. 

Příspěvek měl velký ohlas, kolegyně Mgr. Berta Burkoňová, která o této problematice přednášela, byla nakonec na konferenci přítomna celý den a mluvila s řadou lidí, a to jak z řad těch přednášejících, tak z řad posluchačů.