Kateřina Klempířová

Kateřina Klempířová

Je studentkou jednooborové psychologie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. Dříve se setkávala s dětmi s mentálním a tělesným postižením, poslední rok se začala věnovat práci s dětmi s PAS. Strávila dva měsíce v zahraničí jako au pair v rodině, kde se starala o 3 děti včetně chlapce s diagnostikovaným autismem. Účastnila se seminářů zaměřených na problematiku PAS, nyní prochází vzděláváním v terapeutické metodě O.T.A.

V roce 2017 se účastnila příměstského tábora C) T) A) jako asistent, od této doby navázala s C) T) A) spolupráci jako terapeutický asistent v Komunikační terapii.