Individuální konzultace nejen pro klienty C)T)A) (pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

Individuální konzultace nejen pro klienty C)T)A) (pro pedagogy, soc. pracovníky apod.)

Konzultace jsou určené všem zájemcům o problematiku PAS, pedagogům, sociálním pracovníkům a vychovatelům aj., kteří se s dětmi s PAS setkávají. Průběh a náplň setkání jsou dány individuálně dle zakázky klienta. Kromě metodických postupů a přístupů ve výchově a vzdělávání může být konzultace zaměřena např. na smysluplné využití volného času, nácvik hry, praktickou ukázku výroby pomůcek, komunikačních karet, denního režimu atd. Konzultace mohou probíhat v CTA nebo jinde dle individuální domluvy. 

Cena: viz CENÍK