Důležité: předávání lékařských zpráv Vašemu praktickému lékaři pro děti a dorost

Upozornění pro rodiče:
Diagnoza PAS u Vašeho dítěte Vás opravňuje k žádosti o příspěvek na péči o handicapované dítě. Orgány státního sociálního zabezpečení (Okresní správa sociálního zabezpečení - OSSZ) pak kontaktují s písemnou žádostí praktického lékaře pro děti a dorost, u kterého je Vaše dítě registrováno. Dětský praktik pak následně vyplní příslušný formulář, na základě něhož posudkový lékař OSSZ dle platných předpisů rozhoduje o poskytnutí a výši příspěvku. K tomu, aby praktický lékař Vašeho dítěte  mohl odpovídajícím způsobem formulář zpracovat, potřebuje mít k dispozici veškeré lékařské zprávy od lékařů-specialistů, psychologů a ev.dalších odborníků, kteří se podílejí na péči o Vaše dítě či na léčbě dítěte. Je velmi vhodné předávat odborné zprávy praktickému dětskému lékaři průběžně, aby v okamžiku výzvy od OSSZ, abyste se s lékařem spojili za účelem provedení prohlídky pro tyto účely, jste doplnili již jen některé drobnosti. Na vyplnění formuláře má totiž lékař poměrně krátkou lhůtu.
(Informace čerpána od MUDr.Aleny Šebkové z Odborné společnosti praktických lékařů pro děti a dorost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)

Tým C)T)A)