O.T.A. - Intenzivní terapie

O.T.A. - Intenzivní terapie

Intenzivní terapie je zaměřena na práci s úzkostí a minimalizaci problémového chování (vycházky, pracovní chování, podřízení se vůli druhého), komunikaci, nácvik hry, imitace, pracovního chování a soustředěné pozornosti. Terapie je realizována jako blok 4 x 45 min / den. Realizuje se ve skupině o dvou, třech nebo čtyřech dětech, které pracují dle pokynů hlavního terapeuta, který je v roli učitele skupiny. Každé dítě plní jednoduchou skupinovou práci a v té mu pomáhá jeho osobní terapeut.  

Cena: viz CENÍK